უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში: 2023 (იანვარი-მარტი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2023 (იანვარი-მარტი)
თურქეთი568694.2086215
რუსეთი489971.33174999
აშშ261806.54813504
ჩინეთი242691.02886739
გერმანია205296.70849537
დანარჩენი ქვეყნები1553713.7