უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2022
რუსეთი1835481.2300456
ჩინეთი1126263.0824046
აშშ1020228.3390089
გერმანია673398.47658223
აზერბაიჯანი640175.16397526
სომხეთი613672.60774869
დანარჩენი ქვეყნები7681871.9