უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2021
თურქეთი1828975.8725941
ჩინეთი865021.24224
აშშ648197.23581059
აზერბაიჯანი598391.00689826
გერმანია482007.223662
უკრაინა451826.78194406
დანარჩენი ქვეყნები5225336.64