უმსხვილესი საიმპორტო ქვეყნების წილი მთლიან იმპორტში: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2020
თურქეთი1407710.7704361
ჩინეთი709081.6816326
აშშ556399.75182346
აზერბაიჯანი513208.74608627
სომხეთი422400.6969106
გერმანია406908.3658796
დანარჩენი ქვეყნები4038113.99