უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2022
ჩინეთი736837.9
აზერბაიჯანი672628
რუსეთი651628.37112091
სომხეთი584579.8
თურქეთი435406.3
ბულგარეთი423665.8
დანარჩენი ქვეყნები2088018.83