უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2021
ჩინეთი615684.44333779
რუსეთი610060.0553306
აზერბაიჯანი531725.1
თურქეთი322761.3
უკრაინა307435.7
სომხეთი256115.8
დანარჩენი ქვეყნები1598870.7