უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების წილი მთლიან ექსპორტში: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2020
ჩინეთი477256.36484596
აზერბაიჯანი441298.8
რუსეთი441105.04768658
ბულგარეთი312735.582809
უკრაინა217533.38103865
თურქეთი190570.97865919
დანარჩენი ქვეყნები1263973.9