საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლები ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით: 2018-2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20182019202020212020
ევროკავშირის ქვეყნები (EU)729224.3834946.6717569.4717192.4862782.5
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) ქვეყნები (CIS)1689151.92043208.71509328.720207702693209.3
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნები (BSEC)19765662383049.21828606.523456483043306.1
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნები (OECD)922946.2814456.8826372.91129216.51285409.1
სუამ-ის (GUAM) ქვეყნები 690546.3768676.5670269.8859006.1917588.1