საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვრის კვეთა: 2019-2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20182019202020212022
შემოსვლა366774837543419146567103272378263
გასვლა369157137747978843587493222422849