საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის სტატისტიკა სასაზღვრო პუნქტების მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსვლაგასვლა
სარფი707280664326
წითელი ხიდი455246470150
ყაზბეგი316698354797
თბილისის აეროპორტი291512323893
სადახლო284127283837
ნინოწმინდა10186199478
ქუთაისის აეროპორტი9080498511
ცოდნა7423872209
კარწახი2643633862
გარდაბნის რკინიგზა2596525753
ბათუმის აეროპორტი2250223141
ვახტანგისი1969722815
ვალე1755738896
გუგუთი1405317049
ბათუმის პორტი1164510993
ფოთის პორტი56816107
სადახლოს რკინიგზა50355162
კარწახის რკინიგზა11881177
ყულევის პორტი497549
სამთაწყარო122115
ახკერპი4141