საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის სტატისტიკა სასაზღვრო პუნქტების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსვლაგასვლა
სარფი35102643445712
წითელი ხიდი19888741988109
თბილისის აეროპორტი18794961869883
სადახლო18383211780740
ყაზბეგი14954301566789
ქუთაისის აეროპორტი430909468536
ცოდნა396235385264
ნინოწმინდა379491353376
ბათუმის აეროპორტი291933300722
კარწახი108380121503
ვახტანგისი107713112106
ვალე95301114527
გარდაბნის რკინიგზა8623278613
გუგუთი7858698848
სადახლოს რკინიგზა4423244479
ბათუმის პორტი2268521913
ფოთის პორტი2000119936
ყულევის პორტი19441973
კარწახის რკინიგზა662650
სამთაწყარო643628
ახკერპი490485