საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა სატრანსპორტო საშუალებების ტიპის მიხედვით: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
მსუბუქი35912054944
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება26711494
სატვირთო28447400
მოტოციკლი4739512
სხვა სატრანსპორტო საშუალება53460
დაუდგენელი92192