საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა სატრანსპორტო საშუალებების ტიპის მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
მსუბუქი25691923544
სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალება12922234
სატვირთო21629314
მოტოციკლი1948204
სხვა სატრანსპორტო საშუალება89-96
დაუდგენელი1010281182