2023 წელს (I კვარტალი) დაფიქსირებული ვიდეოჯარიმების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონირაოდენობა სულდარიცხული თანხაისარგებლა -20% შეღავათითგადახდილი თანხა -20% შეღავათით
აჭარა67023268974025984785140.9
გურია27957165665011968580310
თბილისი413333218135601819787688178.07
იმერეთი55641213915023033690775.6
კახეთი105175560003153134036.5
მცხეთა–მთიანეთი1967710705506448288661
რაჭა–ლეჩხუმი21712400301560
სამეგრელო–ზემო სვანეთი2225410698106398233492
სამცხე–ჯავახეთი108655451804196167788
ქვემო ქართლი69571357703024313989643
შიდა ქართლი626243541700248891142424.3