საქართველოში ძებნილ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით: 2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონი ნაშთი (01.01.1973 – 31.12.2020 პერიოდში) მოიძებნა ნაშთიდან (01.01.1973 - 31.12.2020 პერიოდში დაკარგულთაგან) დაიკარგა (01.01.2021 – 31.12.2021 პერიოდში) მოიძებნა (01.01.2021 – 31.12.2021 პერიოდში დაკარგულთაგან) დარჩა მოსაძებნი
თბილისი352205138345
ქვემო ქართლი808161177
კახეთი8104382
შიდა ქართლი124372126
სამცხე-ჯავახეთი1520013
გურია1423213
მცხეთა-მთიანეთი1604119
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი16064530169
სამეგრელო-ზემო სვანეთი752302281
აჭარა6613365
აფხაზეთი90009