ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა მსხვერპლის სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მამრობითი უცნ.მამრობითი < 13მამრობითი 14-17მამრობითი 18-24მამრობითი 25-44მამრობითი 45-60მამრობითი >61მდედრობითი უცნ.მდედრობითი < 13მდედრობითი 14-17მდედრობითი 18-24მდედრობითი 25-44მდედრობითი 45-60მდედრობითი >61
აფხაზეთი-----------1--
აჭარა-1024151412-1721533569043
გურია-313213-5311461515
თბილისი-51285418310697-67802971715615345
იმერეთი-10117232428-1112542548764
კახეთი-11715494866-132143292129118
მცხეთა-მთიანეთი--22456--47682615
რაჭა-ლეჩხუმი--1-121--12822
სამეგრელო-ზემო სვანეთი-852151528-1210381835156
სამცხე-ჯავახეთი-62351210-4513682018
ქვემო ქართლი-15811453544-8328140312481
შიდა ქართლი-184152528-1214321647056