ოჯახში ძალადობის ფაქტების ჩამდენთა (მოძალადეთა) რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით: 2021-2022

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკი20212022
13 წელზე უმცროსი ასაკის23
14-173423
18-24468426
25-4446854298
45-6021041982
60 წელზე უფროსი ასაკის688635
ასაკი უცნობია9-