საზღვრის კვეთის მონაცემთა ბაზა (2019 წლის ივნისი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსვლაგასვლაუნიკალური შემოსვლაუნიკალური გასვლა
905072852765701966652769