საზღვრის კვეთის მონაცემთა ბაზა (2019 წლის მაისი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსვლაგასვლაუნიკალური შემოსვლაუნიკალური გასვლა
682331694222509932520284