მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი167 429,5143 110,8160 240,3
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი9 327,97 319,311 189,9
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი3 509,83 485,64 942,5
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი3 802,73 900,14 643,8
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი2 208,72 992,53 326,7
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი2 533,73 092,23 103,3
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი2 547,42 450,32 670,2
მარნეულის მუნიციპალიტეტი1 737,02 162,22 307,4
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი1 891,91 924,22 292,0
თელავის მუნიციპალიტეტი1 428,91 553,82 043,3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი811,61 051,91 999,6
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი614,5814,91 817,4
გორის მუნიციპალიტეტი1 507,31 645,71 695,7
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი1 767,11 510,11 692,5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი1 560,41 605,71 620,7
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი957,11 215,41 619,3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი1 211,51 172,11 401,6
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი1 055,81 200,51 335,3
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი1 145,51 283,81 230,7
ახალციხის მუნიციპალიტეტი930,1976,91 205,5
მცხეთის მუნიციპალიტეტი1 096,5926,31 125,3
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი1 045,61 125,91 073,6
კასპის მუნიციპალიტეტი925,61 065,41 065,7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი872,11 039,71 043,8
საჩხერის მუნიციპალიტეტი949,4840,01 012,4
ხულოს მუნიციპალიტეტი567,7611,51 001,8
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი611,0740,7941,8
ქედის მუნიციპალიტეტი386,9556,7916,1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი707,9926,8910,8
შუახევის მუნიციპალიტეტი485,6507,8883,1
ხაშურის მუნიციპალიტეტი860,9867,5820,9
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი753,0662,7814,7
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი664,1816,4805,6
დმანისის მუნიციპალიტეტი481,2610,9803,3
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი699,6764,4799,8
ვანის მუნიციპალიტეტი764,4801,2792,1
ქარელის მუნიციპალიტეტი758,2937,6784,8
ხონის მუნიციპალიტეტი644,4710,9744,2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი774,1749,3714,3
სენაკის მუნიციპალიტეტი566,5613,7684,8
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი521,3603,0669,4
დუშეთის მუნიციპალიტეტი508,5536,4657,9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი586,0576,1618,9
აბაშის მუნიციპალიტეტი591,1650,1611,6
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი360,5500,4600,1
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი500,7470,1573,0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი458,0486,3557,3
ყვარელის მუნიციპალიტეტი581,6692,8551,8
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი276,5417,0548,9
მესტიის მუნიციპალიტეტი395,7512,4535,2
ახმეტის მუნიციპალიტეტი329,8400,5534,9
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი364,7428,3534,7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი479,3484,1514,9
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი516,6574,9512,7
ხობის მუნიციპალიტეტი441,0423,6487,7
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი348,8380,3451,9
წალკის მუნიციპალიტეტი408,3405,4450,0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი312,2301,0441,4
ცაგერის მუნიციპალიტეტი356,8442,0430,0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი227,9311,6372,2
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი329,0271,7359,3
ასპინძის მუნიციპალიტეტი271,7288,7346,0
აჟარის მუნიციპალიტეტი285,1260,1273,5
ქურთის მუნიციპალიტეტი226,6214,4229,8
ახალგორის მუნიციპალიტეტი177,5175,9196,4
თიღვის მუნიციპალიტეტი130,7176,4196,0
ერედვის მუნიციპალიტეტი176,0162,9171,6
ონის მუნიციპალიტეტი181,8229,5149,8
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი137,4129,8134,3