მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების გრანტების ხარჯები 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი990,0986,3664,1
ხაშურის მუნიციპალიტეტი372,6432,7594,2
გორის მუნიციპალიტეტი0,0302,7535,5
ახალციხის მუნიციპალიტეტი201,3193,9248,0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი26,978,7237,1
ხულოს მუნიციპალიტეტი226,0223,9220,0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი237,8179,8193,6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი180,0168,9165,0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი127,7128,9136,5
ადიგენის მუნიციპალიტეტი80,583,9128,0
თელავის მუნიციპალიტეტი135,187,3118,4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი36,210,1107,2
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი50,053,9105,6
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი40,053,9101,3
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი65,033,491,8
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი58,013,980,2
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი70,573,970,0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი35,038,960,1
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი358,853,960,0
კასპის მუნიციპალიტეტი0,03,958,6
ქარელის მუნიციპალიტეტი0,03,958,0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი3 294,148,955,0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი45,048,949,5
მარნეულის მუნიციპალიტეტი45,048,945,0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი42,045,942,0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი982,559,239,5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი0,03,937,2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი35,038,935,0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი0,03,934,1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი10,833,333,0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი17,933,130,9
მარტვილის მუნიციპალიტეტი30,03,930,0
სენაკის მუნიციპალიტეტი30,03,930,0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი30,00,030,0
ხობის მუნიციპალიტეტი30,03,930,0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი52,08,929,5
დმანისის მუნიციპალიტეტი25,028,925,0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი25,028,925,0
წალკის მუნიციპალიტეტი25,028,925,0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი8,618,320,8
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი5,89,718,6
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი40,121,417,5
თიანეთის მუნიციპალიტეტი15,919,516,0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი3,25,915,0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი15,518,915,0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი4,813,411,2
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი65,235,38,5
ვანის მუნიციპალიტეტი4,211,78,0
ხონის მუნიციპალიტეტი5,87,97,0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი7,010,97,0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი3,88,35,2
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი799,63,92,2
ცაგერის მუნიციპალიტეტი0,03,90,3
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
ქედის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
შუახევის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი50,03,90,0
აბაშის მუნიციპალიტეტი20,03,90,0
მესტიის მუნიციპალიტეტი15,03,90,0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი20,03,90,0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი1,95,80,0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
ონის მუნიციპალიტეტი0,03,90,0
ქურთის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
თიღვის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ერედვის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
აჟარის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0