მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ვალდებულებების კლება 2019 - 2021 წლები (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201920202021 დაზუსტებული გეგმა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი9 651,916 049,515 559,0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი15 808,81 933,13 056,5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი1 507,21 984,62 205,2
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი739,6942,8863,3
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი394,4479,7525,0
გორის მუნიციპალიტეტი275,1362,4394,9
მესტიის მუნიციპალიტეტი670,3925,7252,5
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი826,6476,5250,0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი60,089,7245,0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი244,4218,6234,2
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი164,4208,7226,1
კასპის მუნიციპალიტეტი151,1195,6211,7
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი138,0178,3193,5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი131,8171,7185,1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი114,8153,3165,0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი97,5142,5151,0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი336,3164,1125,8
თელავის მუნიციპალიტეტი395,6350,3123,3
ახალციხის მუნიციპალიტეტი59,9119,8119,9
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი57,5114,9115,0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი24,787,9113,0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი53,9107,8107,8
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი0,00,0101,2
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი495,2199,190,0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი38,276,385,0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი208,3119,084,4
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი198,0125,480,5
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი38,476,876,6
საჩხერის მუნიციპალიტეტი37,274,474,4
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი35,170,170,1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი342,4138,167,5
ქარელის მუნიციპალიტეტი24,749,566,1
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი41,582,964,5
წალკის მუნიციპალიტეტი0,055,664,0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი200,2150,162,7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი29,058,060,0
ხობის მუნიციპალიტეტი179,2115,660,0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი153,8101,060,0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი288,759,959,9
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი166,8146,458,6
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი0,058,058,1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი29,058,058,1
ვანის მუნიციპალიტეტი27,855,656,0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი27,855,755,7
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი27,855,655,6
დმანისის მუნიციპალიტეტი27,855,655,6
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი91,255,655,6
ადიგენის მუნიციპალიტეტი27,855,655,6
ონის მუნიციპალიტეტი27,855,655,6
ცაგერის მუნიციპალიტეტი27,855,655,6
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი18,060,753,9
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი26,653,353,0
ხონის მუნიციპალიტეტი25,751,351,4
აბაშის მუნიციპალიტეტი0,051,351,4
სენაკის მუნიციპალიტეტი25,751,351,3
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი0,051,351,3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი25,550,951,2
ასპინძის მუნიციპალიტეტი24,749,551,0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი20,240,540,5
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი11,618,132,5
ქედის მუნიციპალიტეტი13,426,828,0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
შუახევის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ხულოს მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ერედვის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
ქურთის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
თიღვის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0
აჟარის მუნიციპალიტეტი0,00,00,0