კოვიდ რეგულაციების დარღვევის ფაქტებზე გამოწერილი ოქმების რაოდენობა: 2020-2021

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელითვეკვირა (ორშ-კვ)კვირის დღედაჯარიმების თარიღისამართლებრივი საფუძველი (ასკ მუხლი)ჯარიმის ოდენობა (ლარი) მეწარმე სუბიექტები ადგილმდებარეობასაჯარიმო ქვითრის ნომერი
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000896
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000843
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000951
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსბათუმი000941
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000938
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000939
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000936
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000933
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000935
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000928
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000950
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000929
202062512020-06-15 00:00:00421010000შპსბათუმი000943
202062512020-06-15 00:00:00421010000სსთბილისი000937
202062512020-06-15 00:00:00421010000სსბათუმი000914
202062612020-06-22 00:00:00421010000შპსთბილისი000956
202062612020-06-22 00:00:00421010000შპსთბილისი000957
202062662020-06-27 00:00:00421010000შპსბათუმი000946
202062662020-06-27 00:00:00421010000შპსბათუმი000945
202062662020-06-27 00:00:00421010000შპსბათუმი000947
202062712020-06-29 00:00:00421010000შპსბათუმი000948
202072752020-07-03 00:00:00421010000შპსთბილისი000985
202072812020-07-06 00:00:00421010000შპსთბილისი000987
202072822020-07-07 00:00:00421010000შპსთბილისი000990
202072822020-07-07 00:00:00421010000შპსთბილისი000988
202072822020-07-07 00:00:00421010000შპსთბილისი000989
202072852020-07-10 00:00:00421010000შპსთბილისი000992
202072852020-07-10 00:00:00421010000შპსთბილისი000991
202072912020-07-13 00:00:00421010000შპსთბილისი000998
202072912020-07-13 00:00:0042102000იმთბილისი000997
202072932020-07-15 00:00:00421010000შპსთბილისი000993
202072942020-07-16 00:00:00421010000შპსთბილისი001002
202072942020-07-16 00:00:0042102000იმთბილისი001001
202072952020-07-17 00:00:0042102000იმთბილისი001005
202072962020-07-18 00:00:00421010000შპსთბილისი001007
202073012020-07-20 00:00:00421010000შპსთბილისი001010
202073012020-07-20 00:00:00421010000შპსთბილისი001009
202073012020-07-20 00:00:00421010000შპსთბილისი000894
202073012020-07-20 00:00:00421010000შპსთბილისი001011
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი001023
202073052020-07-24 00:00:00421010000შპსთბილისი001016
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი000969
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი001025
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი000971
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი001024
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი000972
202073052020-07-24 00:00:00421010000შპსთბილისი000973
202073052020-07-24 00:00:00421010000შპსთბილისი001032
202073052020-07-24 00:00:00421010000შპსთბილისი001031
202073052020-07-24 00:00:0042102000იმთბილისი000970
202073052020-07-24 00:00:00421010000შპსთბილისი001013
202073112020-07-27 00:00:00421010000შპსთბილისი001020
202073112020-07-27 00:00:00421010000შპსთბილისი001018
202073112020-07-27 00:00:00421010000შპსთბილისი001014
202073112020-07-27 00:00:00421010000შპსთბილისი001015
202073112020-07-27 00:00:0042102000იმთბილისი001019
202073112020-07-27 00:00:0042102000იმთბილისი001017
202083312020-08-10 00:00:00421010000შპსთბილისი001072
202083512020-08-24 00:00:0042102000იმთბილისი000996
202093642020-09-03 00:00:00421010000შპსბათუმი001084
202093642020-09-03 00:00:00421010000შპსბათუმი001086
202093642020-09-03 00:00:00421010000შპსბათუმი001083
202093642020-09-03 00:00:00421010000შპსბათუმი001085
202093652020-09-04 00:00:0042102000იმბათუმი001094
202093742020-09-10 00:00:00421010000შპსბათუმი001145
202093742020-09-10 00:00:00421010000შპსბათუმი001141
202093742020-09-10 00:00:00421010000შპსბათუმი001087
202093742020-09-10 00:00:00421010000შპსბათუმი001088
202093742020-09-10 00:00:00421010000სსბათუმი001152
202093742020-09-10 00:00:00421010000შპსბათუმი001151
202093752020-09-11 00:00:0042102000იმბათუმი001129
202093772020-09-13 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქობულეთი001089
202093772020-09-13 00:00:00421010000შპსქობულეთი001089
202093942020-09-24 00:00:0042102000იმთბილისი001097
2020104062020-10-03 00:00:00421010000შპსთბილისი001116
2020104122020-10-06 00:00:00421010000შპსბათუმი001117
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001174
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001133
2020104142020-10-08 00:00:0042102000იმქუთაისი001136
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001171
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001184
2020104142020-10-08 00:00:0042102000იმთბილისი000983
2020104142020-10-08 00:00:0042102000იმთბილისი001182
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი000984
2020104142020-10-08 00:00:0042102000იმთბილისი000930
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001185
2020104142020-10-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001067
2020104152020-10-09 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001137
2020104152020-10-09 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001177
2020104152020-10-09 00:00:0042102000იმთბილისი001068
2020104152020-10-09 00:00:0042102000იმთბილისი001186
2020104162020-10-10 00:00:00421010000შპსტყიბული001131
2020104172020-10-11 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიწყალტუბო001134
2020104172020-10-11 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიწყალტუბო001118
2020104262020-10-17 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001187
2020104262020-10-17 00:00:0042102000იმთბილისი001170
2020104262020-10-17 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001165
2020104262020-10-17 00:00:00421010000შპსთბილისი001168
2020104262020-10-17 00:00:0042102000იმთბილისი001175
2020104262020-10-17 00:00:00421010000შპსთბილისი001176
2020104262020-10-17 00:00:00421010000შპსთბილისი001164
2020104262020-10-17 00:00:00421010000შპსთბილისი001167
2020104262020-10-17 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001188
2020104332020-10-21 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001111
2020114512020-11-02 00:00:00421010000შპსთბილისი001158
2020114652020-11-13 00:00:00421010000შპსთბილისი000960
2020114822020-11-24 00:00:00421010000შპსთბილისი001128
2020114822020-11-24 00:00:0042102000იმთბილისი001127
2020114842020-11-26 00:00:00421010000შპსთბილისი001197
2020114862020-11-28 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიბათუმი001411
2020114862020-11-28 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001502
2020114862020-11-28 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიბათუმი001440
2020124922020-12-01 00:00:0042102000იმქუთაისი001471
2020124922020-12-01 00:00:0042102000იმქუთაისი001159
2020124952020-12-04 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიბათუმი001414
2020125012020-12-07 00:00:00421010000შპსთელავი001381
2020125032020-12-09 00:00:00421010000შპსთბილისი001503
2020125032020-12-09 00:00:0042102000იმთბილისი001473
2020125032020-12-09 00:00:0042102000იმქუთაისი001475
2020125042020-12-10 00:00:0042102000იმთბილისი001353
2020125042020-12-10 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001504
2020125042020-12-10 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001441
2020125042020-12-10 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001505
2020125042020-12-10 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001514
2020125052020-12-11 00:00:0042102000იმთელავი001382
2020125052020-12-11 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001232
2020125052020-12-11 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001508
2020125052020-12-11 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001507
2020125062020-12-12 00:00:00421010000შპსთბილისი001201
2020125062020-12-12 00:00:0042102000იმქუთაისი001478
2020125072020-12-13 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001479
2020125112020-12-14 00:00:00421010000შპსთბილისი001513
2020125142020-12-17 00:00:00421010000შპსთბილისი001511
2020125142020-12-17 00:00:0042102000იმფოთი001321
2020125142020-12-17 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიქუთაისი001481
2020125152020-12-18 00:00:00421010000შპსგორი001356
2020125162020-12-19 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიზუგდიდი001322
2020125232020-12-23 00:00:00421010000შპსთბილისი001298
2020125232020-12-23 00:00:00421010000შპსთბილისი001512
2020125272020-12-27 00:00:0042102000იმბათუმი001415
2020125272020-12-27 00:00:0042102000იმწყალტუბო001482
2020125322020-12-29 00:00:00421010000შპსთბილისი001456
20211232021-01-06 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001051
20211242021-01-07 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001180
20211322021-01-12 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001363
20211322021-01-12 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001362
20211332021-01-13 00:00:0042102000იმთბილისი001371
20211352021-01-15 00:00:0042102000იმთბილისი001368
20211352021-01-15 00:00:0042102000იმთბილისი001367
20211412021-01-18 00:00:0042102000იმთბილისი001369
20211412021-01-18 00:00:0042102000იმთბილისი001377
20212612021-02-01 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიბათუმი001270
20212622021-02-02 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიგორი001597
20212632021-02-03 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიფოთი001567
20212642021-02-04 00:00:0042102000იმწყალტუბო001577
20212672021-02-07 00:00:00421010000შპსმცხეთა001305
20212712021-02-08 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითელავი001600
20212742021-02-11 00:00:0042102000იმთბილისი001307
20212762021-02-13 00:00:0042102000იმთბილისი001313
20212762021-02-13 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001311
20212772021-02-14 00:00:0042102000იმთბილისი001314
20212772021-02-14 00:00:0042102000იმთბილისი001312
20212772021-02-14 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001306
20212812021-02-15 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001317
20212822021-02-16 00:00:0042102000იმქუთაისი001328
20212822021-02-16 00:00:0042102000იმზუგდიდი001568
20212822021-02-16 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001323
20212842021-02-18 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირიწყალტუბო001329
20212862021-02-20 00:00:0042102000იმთბილისი001316
20212862021-02-20 00:00:00421010000შპსთბილისი001339
20212912021-02-22 00:00:00421010000შპსთბილისი001340
202131012021-03-01 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001272
202131062021-03-06 00:00:0042102000იმთბილისი001242
202131072021-03-07 00:00:0042102000იმთბილისი001346
202131122021-03-09 00:00:0042102000იმთბილისი001350
202131132021-03-10 00:00:00421010000შპსთბილისი001349
202131212021-03-15 00:00:0042102000იმთბილისი001409
202131242021-03-18 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001388
202131272021-03-21 00:00:0042102000იმმცხეთა001439
202131272021-03-21 00:00:00421010000განუსაზღვრელი სამართლებრივი ფორმის იურიდიული პირითბილისი001437
202131312021-03-22 00:00:00421010000შპსთბილისი001561