სახმელეთო ტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის საცალო კატეგორიაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის ოდენობა: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი790676873459884735
სს არდი დაზღვევა118584147387134547
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი596968075867851
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა225692659736939
სს პსპ დაზღვევა199113048018501
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო208271203964202161
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი8837070396105375
შპს დაზღვევის კომპანია ქართუ15766224421780