სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის სახელმწიფო კატეგორიაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის ოდენობა: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი27379644422223465364
სს არდი დაზღვევა950025733517964
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი495510638225585207
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა6330382622742298468
სს პსპ დაზღვევა2244601015334179318
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო5339991834550056
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი57501023765
შპს დაზღვევის კომპანია ქართუ70821978030544229