სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის საცალო კატეგორიაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის ოდენობა: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი637194864503146314266
სს არდი დაზღვევა938375979242944738
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი376506629345610395
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა89671102292180991
სს პსპ დაზღვევა204937332775185239
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო162345015719681607089
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი1122351777414809545
შპს დაზღვევის კომპანია ქართუ10334712988516255