სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევის კორპორატიულ კატეგორიაში მოზიდული სადაზღვევო პრემიის ოდენობა: 2015-2017 (IV კვარტალი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201520162017
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი220079902349348132498657
სს არდი დაზღვევა121521781270048515328098
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი138685417726015087488
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა101126713909031937211
სს პსპ დაზღვევა582378854524095378732
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო842144885000507767498
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი562802761174303656646
შპს დაზღვევის კომპანია ქართუ183990122758561865325
სს სადაზღვევო კომპანია იმედი L306761283559945837157921
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი403171072313864