ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული შტატგარეშე თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო354438413941
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური19411182330
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური169999
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია9165554
სახელმწიფო ხაზინა321212