გადაზღვევის პრემიის რაოდენობა საფინანსო დანაკარგებისგან დაზღვევის კატეგორიაში: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20152016201720182019
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი547097.6701552603024.7106595.787288.9
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი----1481617.9
სს არდი დაზღვევა17891461.91518.7--
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი255536342847.7393580.4523810513865.4
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო401456.9534561.75071189843801115453.02
სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია--87969.274696.561556.8
სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია---71892546088.7
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ-5019.5305--
სს ჰუალინგ დაზღვევა---91256139077.2
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი727427562376548.5--