საკრედიტო ვალდებულებათა დაზღვევის სტატისტიკა: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20152016201720182019
სს თიბისი დაზღვევა-35649865275752
სს სადაზღვევო კომპანია ტაო18733631125336
სხვა სადაზღვევო კომპანიები-----