საარსებო მინიმუმი თვეების მიხედვით: 2006-2021 (იანვარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იანვარი, 2006თებერვალი, 2006მარტი, 2006აპრილი, 2006მაისი, 2006ივნისი, 2006ივლისი, 2006აგვისტო, 2006სექტემბერი, 2006ოქტომბერი, 2006ნოემბერი, 2006დეკემბერი, 2006იანვარი, 2007თებერვალი, 2007მარტი, 2007აპრილი, 2007მაისი, 2007ივნისი, 2007ივლისი, 2007აგვისტო, 2007სექტემბერი, 2007ოქტომბერი, 2007ნოემბერი, 2007დეკემბერი, 2007იანვარი, 2008თებერვალი, 2008მარტი, 2008აპრილი, 2008მაისი, 2008ივნისი, 2008ივლისი, 2008აგვისტო, 2008სექტემბერი, 2008ოქტომბერი, 2008ნოემბერი, 2008დეკემბერი, 2008იანვარი, 2009თებერვალი, 2009მარტი, 2009აპრილი, 2009მაისი, 2009ივნისი, 2009ივლისი, 2009აგვისტო, 2009სექტემბერი, 2009ოქტომბერი, 2009ნოემბერი, 2009დეკემბერი, 2009იანვარი, 2010თებერვალი, 2010მარტი, 2010აპრილი, 2010მაისი, 2010ივნისი, 2010ივლისი, 2010აგვისტო, 2010სექტემბერი, 2010ოქტომბერი, 2010ნოემბერი, 2010დეკემბერი, 2010იანვარი, 2011თებერვალი, 2011მარტი, 2011აპრილი, 2011მაისი, 2011ივნისი, 2011ივლისი, 2011აგვისტო, 2011სექტემბერი, 2011ოქტომბერი, 2011ნოემბერი, 2011დეკემბერი, 2011იანვარი, 2012თებერვალი, 2012მარტი, 2012აპრილი, 2012მაისი, 2012ივნისი, 2012ივლისი, 2012აგვისტო, 2012სექტემბერი, 2012ოქტომბერი, 2012ნოემბერი, 2012დეკემბერი, 2012იანვარი, 2013თებერვალი, 2013მარტი, 2013აპრილი, 2013მაისი, 2013ივნისი, 2013ივლისი, 2013აგვისტო, 2013სექტემბერი, 2013ოქტომბერი, 2013ნოემბერი, 2013დეკემბერი, 2013იანვარი, 2014თებერვალი, 2014მარტი, 2014აპრილი, 2014მაისი, 2014ივნისი, 2014ივლისი, 2014აგვისტო, 2014სექტემბერი, 2014ოქტომბერი, 2014ნოემბერი, 2014დეკემბერი, 2014იანვარი, 2015თებერვალი, 2015მარტი, 2015აპრილი, 2015მაისი, 2015ივნისი, 2015ივლისი, 2015აგვისტო, 2015სექტემბერი, 2015ოქტომბერი, 2015ნოემბერი, 2015დეკემბერი, 2015იანვარი, 2016თებერვალი, 2016მარტი, 2016აპრილი, 2016მაისი, 2016ივნისი, 2016ივლისი, 2016აგვისტო, 2016სექტემბერი, 2016ოქტომბერი, 2016ნოემბერი, 2016დეკემბერი, 2016იანვარი, 2017თებერვალი, 2017მარტი, 2017აპრილი, 2017მაისი, 2017ივნისი, 2017ივლისი, 2017აგვისტო, 2017სექტემბერი, 2017ოქტომბერი, 2017ნოემბერი, 2017დეკემბერი, 2017იანვარი, 2018თებერვალი, 2018მარტი, 2018აპრილი, 2018მაისი, 2018ივნისი, 2018ივლისი, 2018აგვისტო, 2018სექტემბერი, 2018ოქტომბერი, 2018ნოემბერი, 2018დეკემბერი, 2018იანვარი, 2019თებერვალი, 2019მარტი, 2019აპრილი, 2019მაისი, 2019ივნისი, 2019ივლისი, 2019აგვისტო, 2019სექტემბერი, 2019ოქტომბერი, 2019ნოემბერი, 2019დეკემბერი, 2019იანვარი, 2020თებერვალი, 2020მარტი, 2020აპრილი, 2020მაისი, 2020ივნისი, 2020ივლისი, 2020აგვისტო, 2020სექტემბერი, 2020ოქტომბერი, 2020ნოემბერი, 2020დეკემბერი, 2020იანვარი, 2021
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი99.2697.4998.0198.2105.4109.8108.4105.1107.6110.4118.2120.2120.8120.8123.4121123.5120.1112.8113.3116.7117.9116115.9123.1126.6128.5125.9127.9128.4130.1125.2126.4131.9129.9130.7133.8132134.7129.7131.5128.9123125.3127.2127.8124.7126128125.8125.4127.3128.8128.5128.4133.9140.8145.5149.5149.5152.7158.7160.5163.1166.3158.5152.9155155.5156.1156.1156.9157.2156.1155.2154.1150.1148.9146.4145.5149150.5150.5149150.6149.2148.4147.3149.8149.6144.7146.1147.6148.6150.8155154.2155.3155.4155.5153.4149.5144.6150.5155.7160.6159.6159.4160.2160161.9160.5161.8161.4155.6157.8161.9163.3165.6162.4164.2163.1161.6161.1160.6157156.5155.9157.2160161.3161.5166.2168.1169.7170.8173.2174.3167.1167.4168.8173.9175.7173.4174.9175.3176.8176.8177.7173171.5171.4170.1173.7174.3175178.5179.1181.2185190.1188187.1189.1189.9192.8195.6194.7196.9198.9206.1199.5189.5186.5183.5182.2183.9187.7189.5192.5195.5
საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი87.9286.3586.8186.9893.4297.2996.0793.1295.3397.78104.7106.5107107109.3107.1109.4106.499.99100.3103.4104.4102.7102.6109112.2113.8111.5113.3113.7115.2110.9111.9116.8115115.7118.5116.9119.3114.9116.5114.2109111112.7113.2110.4111.6113.3111.4111.1112.7114.1113.8113.7118.6124.7128.9132.4132.4135.2140.5142.2144.5147.3140.4135.4137.3137.8138.3138.2139139.2138.3137.5136.5132.9131.9129.7128.8132133.3133.3132133.4132.1131.4130.5132.7132.5128.2129.4130.8131.6133.5137.3136.5137.5137.6137.7135.9132.4128.1133.3137.9142.2141.3141.2141.9141.7143.4142.1143.3142.9137.8139.8143.4144.6146.7143.8145.4144.5143.1142.7142.2139.1138.6138.1139.3141.7142.9143.1147.2148.9150.3151.2153.4154.4148148.3149.5154.1155.6153.6154.9155.3156.6156.6157.4153.2151.9151.8150.7153.9154.4155158.1158.6160.5163.8168.4166.5165.7167.5168.2170.8173.2172.5174.4176.2182.5176.7167.9165.2162.5161.4162.9166.2167.8170.5173.2
საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი166.5163.5164.4164.7176.9184.2181.9176.3180.5185.1198.3201.7202.7202.7207.1203207.2201.5189.3190.1195.8197.8194.6194.4206.5212.4215.7211.2214.6215.4218.2210212221.3217.9219.2224.4221.5226217.6220.7216.3206.4210.2213.4214.4209.2211.5214.7211210.4213.6216.1215.6215.4224.6236.2244.1250.8250.9256.2266.2269.3273.7279266256.6260261261.9261.9263.2263.7261.9260.4258.5251.8249.9245.7244.1250252.6252.4250252.7250.3248.9247.2251.4251242.8245.1247.7249.3252.9260.1258.6260.5260.6260.9257.4250.8242.7252.5261.3269.4267.7267.4268.7268.4271.6269.2271.5270.8261264.8271.5274277.9272.4275.5273.7271.1270.3269.4263.5262.6261.6263.8268.4270.6271278.9282284.7286.5290.6292.4280.4280.8283.2291.8294.7291293.4294.1296.6296.6298.2290.2287.7287.5285.4291.5292.4293.5299.5300.5303.9310.3318.9315.4313.9317.3318.6323.5328.1326.7330.3333.7345.7334.7318313307.8305.7308.5314.8317.9