სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა სტატუსის შეჩერების მიზეზის მიხედვით: 2013-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2013201420152016201720182019
სტატუსის შეჩერება (სხვა მიზეზი)9131176002103326833296033614835308
სტატუსის შეჩერება ავადმყოფობის გამო628441032801126117155130
სტატუსის შეჩერება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო162134191141187240164
სტატუსის შეჩერება საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლის გამო280317189158196183151
სტატუსის შეჩერება ფინანსური დავალიანების გამო58476787105029763150781720617875