2020 წლის საწყის 5 თვეში საერთაშორისო ვიზიტორების სტატისტიკური მონაცემები რეგიონების მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2019 (5 თვე)2020 (5 თვე)
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა1633967737666
ჩრდილოეთ ევროპა215248686
სამხრეთ ევროპა2088010052
დასავლეთ ევროპა4394215869
აღმოსავლეთ/ხმელთაშუა ევროპა424908235553
ცენტრალური ამერიკა16672
ჩრდილოეთ ამერიკა160066615
სამხრეთ ამერიკა1638871
კარიბი15791
ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზია192666330
ოკეანეთი2666892
სამხრეთ აზია7268927331
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია1591310814
ახლო/შუა აღმოსავლეთი2928316816
აფრიკა33312082
სხვა195634111432