დამოუკიდებელ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
პროკურატურა604687740765772828
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური175217249325336351
ეროვნული ბანკი260278290293311319
ცენტრალური საარჩევნო კომისია1107272748990
საარჩევნო სისტემების განვითარების , რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი121213131312