ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპის შემთხვევათა რაოდენობა გრიპის სეზონების მიხედვით: 2010-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

A (H1p)A (H3)A (H1)B
2010-2011147--20
2011-20126221-607
2012-201334191-21
2013-2014-3097188
2014-2015307-188
2015-201645145-17
2016-2017220--
2017-201823--44
2018-201941052-3