დევნილი და ლტოლვილი მოსახლეობის რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დევნილი მოსახლეობის რაოდენობალტოლვილი მოსახლეობის რაოდენობა
ქ. თბილისი 85799642
გურია 4214
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 5861
კახეთი 1172194
იმერეთი 2111438
მცხეთა-მთიანეთი 96092
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 7463237
სამცხე-ჯავახეთი 18818
ქვემო ქართლი 1071169
შიდა ქართლი 146833
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 602574
ზემო აფხაზეთი --