საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ასაკობრივ ჯგუფებში მედიკამენტების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0_56_1718_2930_3940_5960_6465_69 70 და მეტი სულ
5-ფტორურაცილი ებევე---1237121053
SYG ნექსატინი საინექციო----1613111252
SYG დოცეტაქსელი საინექციო---22515112174
SYG ნექსატინი ინექცია----7107428
SYG პაკლიტაქსელი საინექციო-----1--1
ადრიცინი საინექციო1-291996551
ავატეკანი----534416
აკოფილი--716128777345346
ანასტროზოლ დენკი 1---124311929104
ანასტროზოლი---110841033
ანასტროზოლი 1მგ------1-1
ანდროკური-------11
არიმიდექსი---377624590277
არიმიდექსი 1მგ---155303547168
არომაზინი---21911142369
აქსასტროლი 1მგ------325
ბენდამუსტინ მუსმანი----112-4
ბენდამუსტინი 100მგ---1656826
ბიკალუტამიდი----03101023
ბიკამიდი 50მგ----1262332
ბინკრისტინი--1-722517
ბლეოცინი--441232-25
ბლოიცინ-S--22432316
გემნილი---11059530
გემციტაბინი------1-1
გემციტაბინი LIV ფარმა----2017131464
გემციტაბინი აკორდი----181071146
გემციტაბინი ებევე 1000მგ/25მლ---11635833
გემციტაბინი ებევე 200მგ/5მლ----5-3412
გემციტაბინი ცელ ფარმი----2---2
გემცი-ცელი---1735319
გენექსოლ-PM საინექციო----62--8
დ.ტ.ი1-451345335
დაკარბაზინა კემექსი----2-1-3
დაუნორუბიტეკი---121-26
დაუნოცინი საინექციო----41-27
დაქტიცინი საინექციო1---0---1
დოქსენი 20მგ/0,5მლ----2-125
დოქსენი 80მგ/2მლ----3351223
დოქსორუბიცინი - ებევე--111957235
დოქსორუბიცინი-ებევე----1121115
დოქსორუბიცინის ჰიდროქლორიდი---1331614
დოქსო-სელი 10მგ---415114337
დოქსო-სელი 50მგ1-3521128555
დოქსოტილი--34196111457
დოცეტაქსელი აკორდი 20მგ/1მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად---2965729
დოცეტაქსელი აკორდი 80მგ/4მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად---330212627107
დოცეტაქსელი ებევე---113514740
დოცეტაქსელი ლივ ფარმა---443172616106
ეგისტროზოლი----58201625119
ელიგარდი----71028109154
ენდოქსანი 1გ-1116110333824223
ენდოქსანი 200მგ2-21463272718153
ეპიზინი---4752523
ეპიზინი საინექციო---1242110
ეპირუბიცინი LIV ფარმა---453121715101
ეპირუბიცინი ებევე---422512750
ეპირუბიცინის ჰიდროქლორიდი---3752118
ერიოგემი----654722
ეტოპოზიდი 20მგ/მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად2-422398553
ეტოპოზიდი ებევე---1822316
ეტოპოზიდი კემექსი--12125213
ეტოპული საინექციო--121258634
ეტო-ცელი----1---1
ეტრუზილი----2414212786
ექსემესტანი 25მგ--12415316
ველბასტინი საინექციო-112-2129
ვესანოიდი------112
ვინორელბინი----5-117
ვინორელი---1533315
ვინრაცინი საინექციო2-44231281972
ვოტრიენტი----623516
ზოლადექსი 10,8მგ--1735162486169
ზოლადექსი 3.6 მგ--327853841135329
ზოლადექსი LA 10.8მგ---2115124474
თემოდალი1-411656336
თერმუსტინი 100-----11-2
იზოქსანი--1151--8
ირინოტეკანი HCL LIV ფარმა1-1314910745
ირინოტეკანი ცელ ფარმი----21339
ირიტეკი----11125
იფომიდი 1გ---12-1-4
იფოსფამიდი კემექსი--111--25
იფო-ცელი N 1000--1-11--3
კალევანტი----11-13
კაპენიში 500----1---1
კაპეციტაბინი აკორდი---127202033101
კაპეციტაბინი კერნ ფარმა---12615161472
კარბოპლანი---43414221791
კარბოპლატინი211341252011104
კარბოტინი-------11
კარბოტინოლი საინექციო---22222121270
კარბო-ცელი--2335232121105
კასოდექსი----82233118181
კოლოქსეტი---1669830
ლეტროზოლი დენკი 2.5----1414121454
ლეტროზოლი ფარმოზი 2,5მგ----16871041
ლეტრომასტი--112220153089
ლეტრო-ცელი----1042319
ლეუკოსტიმი ინექცია2-2461413039179
ლექტრუმი----712176197
ლიპოდი 20---1835320
ლონსურფი----11125
ლორელინ დეპო საინექციო-----1146
მეთოტრექსატი 25მგ/მლ საინექციო ხსნარი---143--8
მერზილი----8441026
მეტოტრექსატი - ებევე----3-1-4
მიტომიცინი C კიოვა 0,4მგ/1მლ----1033824
მიტოცინი საინექციო----964423
ნაველბინი----2---2
ნაველბინი 10მგ/1მლ----23311542
ნატულანი--1-211-5
ნეუტრომაქსი--111124365452278
ოქსავიატინი---113451033
ოქსალიპლატინი 5მგ/მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად----161471350
ოქსალიპლატინი ლივ ფარმა---239213032124
პაკლიტაქსელი--1-11-14
პაკლიტაქსელი 6 მგ/მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად--1221107445
პაკლიტაქსელი 6მგ/მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად--3846302611124
პაკლიტაქსელი ებევე--2-1999241
პაკლიტაქსელი ლივ ფარმა--223016121375
პაკლიტაქსელი ტევა----31329
პატაქსელი--3461282518139
პემედი საინექციო 100მგ-----1-12
პემედი საინექციო 500მგ-----3-14
პემირექსი საინექციო----355-13
პოლიპლატილენი---1121-5
პროტეზომიბი საინექციო----511310
პურინეტონი ტაბლეტები--1216642049
რიბომუსტინი----2--35
სეპანოლი----211-4
სირეა----231410
სუტენტი----12227
ტაბინი საინექციო----22116
ტამოქსიფენი სოფარმა 10მგ----1---1
ტამოქსიფენი-ებევე--2145933889
ტამოქსიფენო ფარმოზი---32585546
ტაქსოტერი 20მგ/1მლ---11611-19
ტაქსოტერი 80მგ/4მლ---32535642
ტევაგრასტიმი 48 MTV•MSV•MIU/0,8 მლ--122645543
ტევაგრასტიმი, 30 MTV·MSV·MIU/0.5 მლ--51685383642222
ტემობელი 100მგ----31-26
ტემობელი 250მგ----2---2
ტემოზოლომიდი აკორდი--22812318
ტოპოკანი საინექციო----731-11
ტოპოტეკანი აკორდი1---611-9
უნიბლასტინი-1115---8
უნისტინი ინექცია---23221161182
უნიტაქსელი საინექციო---11173123
უნიტრექსატი სანექციო1-22521417
უნიციდი 100---14---5
უტორალი ინექცია--132213141164
ფადა ირინოტეკანი----1-2-3
ფადა კარბოპლატინო----51219
ფარესტონი--11068141019122
ფარმორუბიცინი სწრაფად ხსნადი---41277232
ფასლოდექსი 250მგ---540383949171
ფემაპლექსი 2,5მგ----9810330
ფემარა----38251621100
ფლუდარაბინის ფოსფატი----22116
ფლუდაცელი 50----313411
ფტორურაცილი აკორდი 50მგ/მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი---3321471571
ქსელოდა---444323452166
ქსტანდი 40მგ-----381425
ცელზარი 1000----12249
ცელზარი 200-----2-13
ცელკრისტინი3132126121049
ციაზილი---748272329134
ციკლოფოსფანი--252818182596
ციკლოცელი 200----942924
ციკრამი1--421135751
ცისპლატინი 1მგ/მლ კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად--41431414985
ცისპლატინი ებევე--3371203616149
ციტაბინი-------11
ციტარაბინი---12---3
ციტოზარი--3414421239
ჰიდრა კაფს----5361226
ჰიდრინი კაფსულები---639302162158
ჰოლისტა----3-1-4
ჰოლოქსანი 1გ1-322-1-9