გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა სქესისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაციქალი
ქ. თბილისი 392428533386
გურია 3298540553
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 59698007
კახეთი 99115117943
იმერეთი 175884215202
მცხეთა-მთიანეთი 2446929702
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 86494109324
სამცხე-ჯავახეთი 4332756363
ქვემო ქართლი 133255160077
შიდა ქართლი 6337981972
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 116667142867