საავადმყოფოებისა და სამედიცინო ცენტრების რაოდენობა: 2002-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საავადმყოფო და სამედიცინო ცენტრი
2002251
2003248
2004246
2005242
2006244
2007245
2008244
2009241
2010259
2011245
2012221
2013237
2014245
2015259
2016273
2017272
2018271