შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების მერია/გამგეობებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
კასპის გამგეობა125144168159126160
ხაშურის გამგეობა159171159168142-
თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა---173173-
ქალაქ გორის მერია---111111111
ქარელის გამგეობა10712512198134-