სხეულზე არსებული დაზიანებებით და პრეტენზიით იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დაზიანებები
დაკავებამდე9631
დაკავებისას215
დაკავების შემდეგ34
დაკავებამდე-დაკავებისას286
დაკავებამდე-დაკავების შემდეგ64
დაკავებისას-დაკავების შემდეგ18
დაკავებამდე-დაკავებისას-დაკავების შემდეგ39
დაზიანების წარმომავლობა არ განმარტა61
პრეტენზია პოლიციის თანამშრომლის მიმართ429
მათ შორის ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე343