ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირთა რაოდენობა, შეფარდებული პატიმრობის დღეების მიხედვით: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

გადაყვანილი პირები
1 დღე104
2 დღე141
3 დღე194
4 დღე111
5 დღე208
6 დღე15
7 დღე56
8 დღე8
9 დღე0
10 დღე43
11 დღე3
12 დღე4
13 დღე3
14 დღე6
15 დღე5