იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სტატისტიკა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სსკასკმიგრანტისსსკ
იანვარი70144900
თებერვალი86549520
მარტი93549340
აპრილი80854000
მაისი86262031
ივნისი80957700
ივლისი82938032
აგვისტო73553820
სექტემბერი80438820
ოქტომბერი82237040
ნოემბერი67137710
დეკემბერი72636940