საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

1 წევრიანი ოჯახი 2 წევრიანი ოჯახი 3 წევრიანი ოჯახი 4 წევრიანი ოჯახი 5 წევრიანი ოჯახი 6 წევრიანი ოჯახი 7 და მეტ წევრიანი ოჯახი
ქ. თბილისი 7000527549525452351717731570
გურია 828605642843719505404
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 22461616658479318200124
კახეთი 291520831976244319041185935
იმერეთი 4126305824123156243515551273
მცხეთა-მთიანეთი 1502998556768538324252
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2998232723952618197712511031
სამცხე-ჯავახეთი 790504377581468285218
ქვემო ქართლი 284520181772236318191045846
შიდა ქართლი 248821831626239318861174934
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 79486811561804149412321139
ზემო აფხაზეთი -------