საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ოჯახი მოსახლეობა
ქ. თბილისი 2953994911
გურია 454617101
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 564113095
კახეთი 1344146683
იმერეთი 1801561427
მცხეთა-მთიანეთი 493814847
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1459750658
სამცხე-ჯავახეთი 322310987
ქვემო ქართლი 1270843693
შიდა ქართლი 1268445036
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 848737012
ზემო აფხაზეთი --