საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა სქესის და რეგიონის მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი ქალი
ქ. თბილისი 4053454377
გურია 79079194
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 58157280
კახეთი 2168824995
იმერეთი 2831633111
მცხეთა-მთიანეთი 66668181
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2327827380
სამცხე-ჯავახეთი 48096178
ქვემო ქართლი 1926424429
შიდა ქართლი 2090424132
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1717419838
ზემო აფხაზეთი --