მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ბაზაში რეგისტრირებულთა რაოდენობა სქესის და რეგიონის მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კაცი ქალი
ქ. თბილისი 7013498171
გურია 2224725908
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 905711329
კახეთი 4604454770
იმერეთი 7166584015
მცხეთა-მთიანეთი 1310115905
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 4689355823
სამცხე-ჯავახეთი 1761121220
ქვემო ქართლი 3546244606
შიდა ქართლი 4232548362
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 5342158213
ზემო აფხაზეთი 510