გურიის მუნიციპალიტეტების მერია/გამგეობებში დასაქმებული საშტატო თანამშრომლები: 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ლანჩხუთის გამგეობა193190206208121124
ჩოხატაურის გამგეობა154164178112114-
თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა---120155-
ქალაქ ოზურგეთის მერია---507172