სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

7 ლარიანი სუბსიდიის მიმღები22 ლარიანი სუბსიდიის მიმღები44 ლარიანი სუბსიდიის მიმღებისულ სუბსიდიის მიმღები
ქ. თბილისი292845118818320
გურია53036148939
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი15523622413
კახეთი7757681021645
იმერეთი125315822913126
მცხეთა-მთიანეთი19434855597
სამეგრელო-ზემო სვანეთი57410291341737
სამცხე-ჯავახეთი579453661098
ქვემო ქართლი9539981392090
შიდა ქართლი4389021461486
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა2926606563588