მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე, სოციალური პაკეტის დანამატის დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა: 2017-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20172018
ქ. თბილისი --
გურია 85009588
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 418685.1418821.6
კახეთი 127096131870.8
იმერეთი 224999240435.2
მცხეთა-მთიანეთი 194506.4206142.4
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 106295.6108598.8
სამცხე-ჯავახეთი 946998.3969085.2
ქვემო ქართლი 317050.9339744.8
შიდა ქართლი 120996.7149879.8
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1048662.31074430.4